PATIENTINFORMATIE | Tijdslijn oncologie 2019-03-22T13:53:23+00:00

Project Description

Door middel van een tijdlijn die door artsen en verpleegkundigen kan worden ingevuld krijgen patiënten sneller en beter begrip van het behandelingstraject.

Project Details